Het LAF is een festival waarin amateurkunstenaars kunnen laten zien wat zij te bieden hebben. Binnen het festival krijgen zij de ruimte om zich te ontwikkelen en krijgen zij de kans om met professionele kunstenaars samen te werken. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om mensen te inspireren om ook te willen participeren in of met een vorm van kunst.

In de afgelopen jaren bleek het niet eenvoudig het publiek uit de wijken te bereiken en hen te motiveren naar het festival in het centrum te komen. Daarom is na evaluatie van het festival van 2019 besloten om de activiteiten binnen deze zevende editie van het Leids Amateurkunstfestival letterlijk naar de wijken toe te brengen. 

We organiseren dit LAF in samenwerking met lokale wijkverenigingen en lokale organisaties. Per wijk kijken naar wat de bewoners graag willen, de essentie van de wijk, de bevolkingssamenstelling en geschiedenis. Vooralsnog gaat het om: Merenwijk, Transvaal, Meerburg/Roomburg en de Stevenshof. We brengen op 3 en 4 september 2022 de kunst letterlijk naar de mensen. Er zijn optredens en exposities op verschillende plekken in de wijk door amateurkunstenaars bij de WAK (Werkgroep Amateur Kunst) aangesloten verenigingen en individuele amateurkunstenaars uit alle disciplines. In de openlucht en binnen wanneer nodig. 

De diverse wijkverenigingen zijn enthousiast en hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Het thema dit jaar is ‘De wijk in’, dus het repertoire mag door de verenigingen zelf worden bepaald uiteraard in overleg en samenwerking met de wijk en de door ons aangestelde projectleider. Je hoeft als vereniging niet uit een betreffende wijk te komen. Je mag uiteraard wel een voorkeur uitspreken.  Op 10 en 11 september zullen de groepen die op 3 en 4 september hebben opgetreden of in een andere vorm hebben meegewerkt ook de kans krijgen om op te treden in de Pieterskerk in Leiden. Tijdens de Open Monumenten dagen zullen de verenigingen en andere amateurs het programma verzorgen van de afsluiting van 900 jaar Pieterskerk.
Wil je meer informatie? Of wil je alvast inschrijven? Bijgaand tref je het contactformulier aan voor het LAF 2022: https://forms.gle/GLp31i3wJVYgmdMS7

Volg het LAF!

Vergeet het LAF niet te volgen op Facebook en Instagram!  

Delen via: