Commissies LAF’15

Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal commissies op de volgende onderwerpen: artistieke inhoud, masterclasses, workshops en overige inhoud, financiering, PR + communicatie en logistiek. Ieder bestuurslid heeft een of meer commissies onder zijn hoede. Het bestuur kan bovendien een beroep doen op bestuursleden uit vorige edities van het Leids Amateurkunst Festival en de voorzitters van de Contactgroep Leidse Koren  CLK (Huub Frencken) en de Werkgroep Amateurkunst WAK (Gerard Broekmans).

Naam Rol Commissie
Ans Gottenbos Voorzitter Artistieke inhoud
Workshops en masterclasses
Edward Bogaard Secretaris Communicatie
Logistiek
Wim de Boer Penningmeester Sponsoring en fondsenwerving
Anja van Hoek Communicatie Communicatie en PR
Wim van der Graaf Voor en tijdens festival Logistiek