Comité van Aanbeveling LAF’15

De leden van het Comite van Aanbeveling ondersteunen van harte de doelstelling van het Leids Amateurkunst Festival. Zij dragen de amateurkunst een warm hart toe en hebben zich graag bereid verklaard het festival naar vermogen te ondersteunen.

Leden van het comité van aanbeveling van LAF’15:

Carel Stolker, Rector Magnificus Universiteit Leiden

“Leiden heeft een uitermate bloeiend klimaat voor amateurkunst, waardoor mensen hier graag werken en wonen. Burgers in Leiden en omgeving, en dus ook de medewerkers en studenten van de universiteit, kunnen daardoor hun musicale talenten ontwikkelen en tot bloei laten komen naast hun beroep of studie. Het is bijzonder dat Leiden over een podium als het Leids Amateurkunst Festival beschikt dat hen in staat stelt te laten zien en horen wat zij kunnen”

Wim de Ru, BplusC Leiden en koordirigent

“De koren in Leiden en omgeving zingen dat het een lieve lust is. Als deelnemer van het Leids Amateurkunst Festival presteren ze niet alleen voor zichzelf, maar ontmoeten ze elkaar ook,  zingend en luisterend. Door met een thema te werken worden nieuwe  bronnen voor repertoire aangeboord. Een geweldige stimulans voor het Leidse koorleven”

Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie, directeur Centre for Human Drug Research

“In onze toch wat onrustige wereld wordt iedere activiteit die mensen bij elkaar brengt steeds belangrijker. Amateurmuziek is bij uitstek een van die activiteiten. Bij CHDR brengen we mensen bij elkaar om nieuwe geneesmiddelen te onderzoeken en we vinden dit dus een doel dat we graag ondersteunen”

Michaël Roumen, Cultuurmakelaar, Cultuurfonds Leiden

“Het Leids Amateurkunst Festival is een evenement dat niet alleen presenteert, maar ook verbindt en activeert. Het festival speelt hiermee de Leidse amateurkunst in de kijker als belangrijke basis voor ons levendige Leidse cultuurklimaat”

Aukelien Hoytema, Radio 4 presentatrice, bestuurslid Internationale Vocalisten Concours, bestuurslid Tromp Concours, presentatrice Het Concertgebouw, Dr. Anton Philipszaal, De Nederlandse Opera

Een gezond professioneel muziekleven gedijt alleen als er ook een bloeiend amateurmuziekleven”