Nieuwsbrief november

In de nieuwsbrief van november is een verslag opgenomen van de druk bezochte eerste inspiratie- en speeddate-bijeenkomst van 27 oktober en een overzicht van de amateurgroepen die belangstelling hebben getoond voor het festival. Tevens is daarin vermeld welke samenwerkingsverbanden zij willen aangaan.
untitled-5

Sluit u aan bij de groepen die hun wensen al kenbaar hebben gemaakt. Of ga met uw eigen wensen op zoek in de uitgebreide lijst van groepen die door het bestuur zijn uitgenodigd. Deze lijst is opgenomen in de nieuwsbrief.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor het festival? Dat kan tot eind januari! 

Op 17 januari 2017 organiseren we een 2e inspiratie- en speeddatebijeenkomst in het Leidse Volkshuis.

Succesvolle speeddate

Op donderdag 27 oktober was een opmerkelijk gezelschap van vertegenwoordigers van ruim 20 amateurgezelschappen bijeengekomen voor een date-avond in het Leids Volkshuis; mensen die enthousiast bezig zijn met hun hobby en contact zoeken met mensen met een net iets andere hobby om samen iets moois te laten zien op het Leids Amateurkunst Festival Onze Leidse Stijl in oktober 2017.
Lees verder

Thema LAF2017: Onze Leidse Stijl

In het najaar van 2017 kunnen amateurs van alle kunstvormen tijdens het tweejaarlijks Leids Amateurkunst Festival (LAF) zich presenteren aan een groot publiek.

Leiden viert in 2017 dat Theo van Doesburg in 1917 het tijdschrift De Stijl oprichtte. Het festivalthema Onze Leidse Stijl sluit hierop aan. De opzet is dat amateurs van verschillende kunstdisciplines presentaties geven in hun eigen stijl, maar wel samen met een andere kunstvorm.
Afbeeldingsresultaat voor van doesburg leiden
Met deze unieke samenwerkingen verwachten we het publiek te kunnen trakteren op onverwachte combinaties. Denk aan: fanfare & mime, zang & film, schilderkunst & toneel, operette & mode, dans & fotografie… enz enz.

Inspiratieavond & speeddate
Om je te laten inspireren organiseren we een inspiratieavond met speeddate op donderdag 27 oktober aanstaande om 19.30 uur in Het Volkshuis. 

Meld je met je amateurgezelschap of je schilder/tekenklas nu aan voor deelname aan LAF 2017. Deelname is kosteloos; alleen voor de masterclasses en workshops wordt een bijdrage gevraagd. Zie ons inschrijfformulier.